ННІ Педагогіки і психології

about pageМісія ННІ Педагогіки і психології, як структурного підрозділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка полягає у створені гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки фахівців із суспільних наук, майбутніх учителів початкової школи, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу (надання інтелектуальних послуг особам, установам, спрямованих на отримання якісної освіти, підвищення ефективності діяльності вчителів та викладачів відповідного профілю), адекватних вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.  

Стратегічна мета діяльності ННІ Педагогіки і психології: підготовка професійно-мобільних та гнучких конкурентоспроможних фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідності до державних стандартів, науково-дослідна робота, культурно-освітня, методична, видавнича робота. Шляхи досягнення мети: опора на потужний колектив професіоналів, ефективний менеджмент, висока якість послуг, орієнтація на замовників, швидке запровадження інновацій, здатність до змін.